Tuesday, October 27, 2020

Jak banki zabezpieczają kredyty samochodowe

Pośród tak zwanych kredytów celowych największą popularnością cieszą się przede wszystkim kredyty na zakup samochodu. Samochód bowiem zaliczany jest dzisiaj do tych przedmiotów, których posiadanie nie jest luksusem, a niemalże koniecznością. Jeżeli jednak komuś brakuje środków na zakup odpowiedniego auta, może skorzystać z możliwości sfinansowania takiego zakupu właśnie przy pomocy kredytu.

Kredyty samochodowe to dla klientów opcja znacznie bardziej atrakcyjna niż kredyt gotówkowy, przede wszystkim ze względu na sporo niższe oprocentowanie. Taka możliwość to kwestia zabezpieczenia spłaty kredytu, które nie jest możliwe w przypadku kredytów gotówkowych. W przypadku kredytu celowego na zakup auta to właśnie samochód staje się jego zabezpieczeniem. Banki stosują obecnie w znacznej większości zabezpieczenie poprzez współwłasność samochodu. Jeszcze kilka lat temu bardziej popularny był tak zwany zastaw bankowy, jednak opcja taka była droższa i trwała znacznie dłużej. Wiązało się to przede wszystkim z faktem, iż wpisania zastawu dokonywał sąd, co pociągało za sobą nie tylko konieczność dokonywania opłat ale także często dość długi czas oczekiwania. Poza tym bank w przypadku braku płatności rat nie miał prostej drogi do odzyskania samochodu czy pieniędzy. Dlatego stosowane zabezpieczenie w formie współwłasności auta jest znacznie korzystniejsze dla banku i przede wszystkim tańsze i szybsze do realizacji.

W momencie zakupuj i rejestracji auta na kredyt bank powinien być wpisany jak współwłaściciel samochodu w 49 procentach. Daje to pewność, że bez jego zgody auto nie może zostać sprzedane, a jednocześnie osoba spłacająca kredyt może samodzielnie decydować na przykład o naprawach czy zawarciu umowy ubezpieczenia, jeśli bank dopuszcza taką opcję. Jednocześnie wraz z umową klient podpisuje drugą, tak zwana umowę przewłaszczeniową, stanowiącą załącznik do umowy kredytu. Zapisy takiej umowy dają bankowi możliwość przejęcia na własność całości auta w sytuacji, gdy klient zalega z płatnościami rat kredytu przez określony czas. Wówczas bank może nawet bez zgody kredytobiorcy odebrać samochód i sprzedać go na pokrycie płatności związanych z kredytem. W momencie, gdy samochód zostanie sprzedany bank rozlicza pozostałe do spłaty raty z pozyskanych pieniędzy. W sytuacji gdy po takim rozliczeniu pozostaną pieniądz4e,e są one zwracane klientowi.

Bardzo często dobrym sposobem na obniżenie kosztów kredytu jest jego ubezpieczenie. Klient który zdecyduje się je wykupić może często liczyć na znacznie niższe oprocentowanie. Bak bowiem ma większą pewność że w przypadku wystąpienia sytuacji wskazanych w umowie ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje kredyt. Dlatego też maleje ryzyko kredytowe i bank może jeszcze bardziej obniżyć oprocentowanie takiego zobowiązania. Obecnie na koszty związane z zaciąganiem kredytów samochodowych wpływ ma także konkurencja na rynku usług bankowych. Rosnąca ilość banków to coraz większa ilość ofert, atrakcyjnych przede wszystkim dla klienta.