Wednesday, June 10, 2020

Badanie zdolności kredytowej przez banki – co ma znaczenie?

Osoby starające się o przyznanie kredytu gotówkowego będą musiały przejść przez procedurę weryfikacji zdolności kredytowej przez bank. Jej celem jest ustalenie tego, czy jesteśmy wypłacalni oraz wiarygodni jako potencjalni kredytobiorcy. Jest to, oczywiście, swego rodzaju utrudnienie na drodze do uzyskania kredytu gotówkowego, niemniej jednak jest ono jak najbardziej uzasadnione i nie można się dziwić jego istnieniu. Banki chcą bowiem minimalizować ryzyko udzielenia kredytu komuś, kto nie będzie w stanie go spłacić. Również z perspektywy samego zainteresowanego jest to w pewnym sensie narzędzie ochronne.

Kondycja finansowa potencjalnego kredytobiorcy

Banki przyglądają się temu, jakie mamy przychody oraz wydatki. W tym celu wymagają one podpisania odpowiednich oświadczeń, czy też dostarczenia dokumentów. W zależności od tego, jakie są nasze źródła dochodów, elementy składowe tej dokumentacji mogą być inne. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę często wykorzystuje się zaświadczenie od pracodawcy. W odniesieniu do osób pracujących na umowy cywilnoprawne często staranie się o kredyt może być utrudnione, niemniej jednak, jeśli jest możliwość uzyskania go, prawdopodobnie potrzebne będzie zaświadczenie od zleceniodawcy lub zamawiającego. Jeśli chodzi zaś o przedsiębiorców, często wykorzystuje się tutaj deklaracje podatkowe, czy też dokumentację księgową.

Weryfikacja historii kredytowej – jak się odbywa?

Ważnym elementem zdolności kredytowej jest również historia naszych zobowiązań. Banki sprawdzają ją w różnego rodzaju bazach informacji gospodarczej, czy też rejestrach dłużników. Przyglądają się one temu, jak wywiązywaliśmy się w przeszłości z obowiązków spłaty długów. Jednocześnie warto zaznaczyć, że pusta historia kredytowa wcale nie jest tak mile widziana, jak mogłoby się wydawać – oznacza ona bowiem przecież brak informacji w omawianym zakresie.

Konieczność samodzielnej analizy własnego budżetu

Bez względu na weryfikację zdolności kredytowej, sami też musimy przeanalizować swoje finanse. Bank nie ma dostępu do wszystkich danych, my natomiast znamy wszelkie szczegóły własnego budżetu. Taka analiza może nam pomóc w ocenie swoich szans na pozytywną odpowiedź w sprawie kredytu gotówkowego, a także podjęciu decyzji, czy to aby na pewno opcja dla nas.