Thursday, December 7, 2017

Praktyki pożyczania kobiet

Kobiety charakteryzują się innymi potrzebami niż mężczyźni w zakresie kredytowania różnych potrzeb życiowych. Czy różnice w profilowaniu klientów odbijają się na zysku firm pożyczkowych i w jaki sposób panie podchodzą do podpisywania umów kredytowych? Czy kobiety radzą sobie profesjonalnie na rynku kredytowym? Poniżej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi.

Impulsywne zakupy to zachęta do kredytowania potrzeb

Przede wszystkim kobiety dokonują znacznie więcej zakupów pod wpływem nagłego przypływu emocji. Zakupy impulsywne to zdecydowanie domena pań. Wystarczy spojrzeć na obraz popularnych galerii handlowych, aby szybko ocenić, kogo najbardziej interesuje „shopping. Ze względu na impulsywność panie chętnie podpisują umowy o kredyty krótkoterminowe, chwilówki. Bardzo rzadko jednak kobiety decydują się na kredyty długoterminowe, w których wymaga się dużej odpowiedzialności w spłacie. Kredyty konsumpcyjne to domena kobiet. Kredyty krótkoterminowe panie od razu wydają, szczególnie przy planowaniu ważniejszych spotkań rodzinnych, świątecznych. To jedna z najważniejszych różnic pomiędzy kobietami, a mężczyznami w pożyczaniu. U kobiet chodzi o natychmiastowe zaspokojenie potrzeb. Mężczyźni natomiast chcą uzyskać z kredytu pewne profity w przyszłości, o czym świadczy większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi.

Kobieta to stabilny klient firm pożyczkowych

Kobiety nie boją się kredytów. Chętnie korzystają z nich w okresie studiów, przy rozwijaniu kwalifikacji zawodowych, co odbija się na szybszych możliwościach spłaty. Dzięki kredytowaniu wielu potrzeb i skrupulatnym spłacaniu rat kobiety rozwijają bardzo szybko pozytywną historię spłaty zobowiązań. Panie to z reguły stabilni, bezproblemowi klienci firm pożyczkowych. To pokazuje, że profilowanie oferty pod płeć, a także zainteresowania zakupowe jest kluczowe do wygenerowania większego zysku przez firmy pożyczkowe. Nie dziwą zatem różne ankiety przy podpisywaniu umów pożyczkowych, czy programy lojalnościowe w serwisach z chwilówkami.

Problem to niechęć do porównywania kredytów gotówkowych

Duży problem to brak profesjonalnej analizy przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego. To również jedna z przeważających cech kobiet na rynku kredytowym. To cecha skorelowania z impulsywnym dokonywaniem zakupów. Kobiety statystycznie płacą więcej za kredyt niż mężczyźni ze względu na niechęć do porównywania najlepszych ofert. Zainteresowanie kredytami krótkoterminowymi jest wyraźnie wyższe u pań niż u mężczyzn. Czy zgadzasz się z powyższymi założeniami?